Výroční schůze za rok 2015

04.02.2016 18:02

Výroční schůze za rok 2015 se konala 12. 01. 2016.

Schůze měla stavnostní charakter zásluhou přítomnosti pozvaných hostí

  • primátora města Liptovský Mikuláš. Jeho účasti na poslední chvíli zabránila mimořádná služební cesta a proto účast byla zabezpečena zástupcem primátora p. Urbanovičem

  • předsedy regionálního Klubu zväzu vojakov SR p. Kramarčíka

Oba hosté přednesli pozdravné projevy. P. Urbanovič zdůraznil přínos našeho Českého spolku ke kulturně - společenským aktivitám města Liptovský Mikuláš.

 

Hlavními body byla 

  • výronční zpráva přednesená p. předsedou Havlem.
  • zpráva o hospodaření
  • volby předsedy a předsednictva  

 

Předsedou spolku pro další volební období byl opětovně zvolen Ing. Jaroslav Havel.

Členy předsednictví zůstávají 4 dosavadní funkcionáři a to p. Žákovičová a Novotná a p. Štusák a Prokeš.

Jako 2 další členové předsednictví byli zvoleni p. Fialová a p. Nesrsta.

 

 

  

Fotogaléria: Výroční schůze za rok 2015