Český spolek na Slovensku

 

Český spolek na Slovensku ČSnS je společensko-kulturní organizace, která sdružuje obyvatele Slovenské republiky českého, moravského i slezského etnického původu a jejich rodinné příslušníky a sympatizanty bez ohledu na státní občanství. ČSnS organizuje pro své členy různé společenské a kulturní programy a zájezdy. Současně však ČSnS vůči okolí také vystupuje jako reprezentant české národnostní menšiny ve Slovenské republice, kde si klade za cíl zastupovat její zájmy vůči orgánům a institucím Slovenské i České republiky.

Český spolek na Slovensku byl založen v dubnu v roce 1994.
V poměrně krátkém čase se podařilo vybudovat 10 regionálních organizací a 4 místní kluby po celém území Slovenské republiky. V r. 2005 došlo k rozčlenění ČSnS, a to tak, že se vytvořily nové regionální české spolky (bývalé regionální organizace) jako samostatné právní subjekty a tyto subjekty zůstaly členy Českého spolku na Slovensku.

 

Český spolek na Slovensku má své ústředí, toho času v Košicích. Předseda:  Ing. Pavel Doležal


Web ústředí ČSnS je na adrese  https://www.cske.sk/


Na následujících fotografiích je vedení ČSnS a předsedové Českých spolků v regionech. Prezentace těchto spolků a kontakty na ně je možné najít také na webu ústředí ČSnS

 

*** TATO FOTOGALERIE BUDE AKTUALISOVÁNA PRO SPOLEK V MARTIN A LIPTOV ***


 

       
   

 

V první řadě je předseda ČSnS Ing. Pavel Doležal, tajemnice ČSnS Miluše Babjáková.

Na dalších fotografiích jsou předsedové v regionech:

Košice MUDr. Dagmar Takácsová, Stará Lubovňa Mgr. Ivana Šipošová, Liptov Ing.  Miroslav Nesrsta, Martin Jana Křížová *),

Žilina Ing. Svatopluk Pach, Trenčín Margita Pokrievková, Trnava Ing. Jiří Vodrážka, Zvolen Ing. Blanka Maňkovská.

*) zastupuje p. předsedu Trávníčka

 

Český spolek Košice má také vlastní ženský pěvecký sbor. Jeho prezentace spolu se vzorem programu na veřejném vystoupení je na připojené pozvánce ZDE.