Nástěnka

 
Elektronická podoba nástěnky klubu, kde uveřejňujeme zejména informace o konání schůzí klubu a o chystaných kulturních a společenských akcích.
 
 

 

NAŠE NEJBLIŽŠÍ AKCE

 

Členská schůze

Termín konání: 11. 09. 2017 (úterý), 16,00  

 

Schůze výboru

Termín konání: 11. 09. 2017 (úterý), 14,00

 

Místo konání: Klubovna spolku Liptovský Mikuláš
 

 

Vznik ČSR  100. výročí 
 

Termín bude stanoven na členské schůzi