Výroční schůze

18.04.2014 21:51

 

Výroční schůze se konala 14. 01. s programem:

 

  1. Volba komise volební, návrhové         Ing. J. Havel
  2. Vyhodnocení činnosti za rok 2013     Ing. J. Havel
  3. Zpráva o fin. hospodaření za r. 2013  J. Povolný
  4. Zpráva revizora účtů                           J. Štusák
  5. Volba předsedy ČS Liptov
  6. Volba členů předsednictví (výboru)
  7. Vyhlášení výsledků voleb
  8. Plán činnosti na rok 2014                  S. Šmigovská
  9. Volba delegátů na oslavy výročí spolku v Košicících

 

ad 5)  Byla potvrzena volba Ing. Jaroslava Havla, z mimořádného Valného shromáždění 10. 9. 2013, za předsedu Českého spolku Liptov.

ad 6)  Členové výboru byli na následující schůzi ČS Liptov ustanoveni následovně:

 

Sylvie Šmigovská                            tajemnice
Jan Maixner                                     sport, turistika
Elena Žákovičová                            kulturní oblast
Josef Štusák                                    místopředseda, kronika
Ivana Exnarová                                hospodář
Zdeněk Prokeš                                sociální oblast, jubilanti