J

07.11.2016 17:11

 

 

Tato vzpomínková akce se uskutečňuje při pomníku vzájemnosti v místním Arboretu, postaveném v minulosti při příležitosti desátého výročí vzniku ČSR. Letošní 98. výročí připadlo na pátek a v tomto termínu se akce také uskutečnila. Počasí bylo bez deště a to nám zajistilo komfort prostředí pro konání této akce.

Úvodní reč přednesl pŕedseda našeho spolku J. Havel.

Sestavení a přednes proslovu zabezpečil člen našeho výboru Zdeněk Prokeš.

Akce se zúčastnili manželé Maixnerovi a manželé Zavřelovi, dále členové výboru J. Štusák, Z. Prokeš, M. Nesrsta a sympatizant J. Chrapčiak, člen klubu vojenských důchodců.

Po skončení akce jsme v zbylé sestavě navštívili kavárnu v místní Sokolovně, kde byly podmínky výborné a tak se i toto posezení vydařilo.