Nová akcia

02.12.2012 21:52

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.