Mezinárodní den žen

05.04.2016 18:44

Dne 08.03.2016 se uskutečnila kulturně - společenská akce našeho spolku s programem, věnovaným gratulaci členkám spolku.

    příhovor předsedy Ing. J. Havla
    vlastní gratulace a odovzdání květů
    básnička

    kolekce vtipů

    volná zábava


I když byl program schválen na předcházejícím výboru spolku a podle toho připraven, spontánně se navíc rozvinul po úvodním pŕíhovoru předsedy našeho spolku.  Náš předseda si připravil a přednesl velmi pěkný a hodnotný příhovor k MDŽ. Prezentoval také bohatý sertiment vtipů často zaměřený na mužské zaostávání za ženským důvtipem, neboť jak praví Jan Werich ve svém bonmotu "jedna ženská často dovidí dál jako pět mužských s dalekohledem".

Ǔčast byla výborná, nálada vynikající.

 

Po dodání fotografií budou tyto sem doplněny.