Košice, divadlo "Maryša"

31.08.2013 19:04

V pátek 24. 05. 2013 se 28 členů našeho spolku vydalo do Státního divadla v Košicích na divadelní představení dramatu bratří Mrštíků "Maryša".

Této akci předcházelo setkání v prostorech českého spolku Košice. Návštěvu manažovala tajemnice spolku p. Miluše Babjáková, které i touto cestou děkujeme. Byli jsme obeznámeni s historií a současnou činností spolku. Diskutovali jsme o činnosti našich spolků a za klavírního doprovodu naší členky paní Žákovičové jsme si zazpívali i několik českých písní.

Slavnostní atmosféra divadla, kde představení začalo v 10,00, nás nadchla a klasické drama i když v moderním podání kostýmů, scény a dekorací, nás zaujalo zejména hereckými výkony hlavních protagonistů tohoto představení.      

Po jeho skončení se nás opět ujala p. Babjáková, která nás stručně seznámila s historií Košic. Potom jsme absolvovali prohlídku jedné z hlavních košických atraktivit a to Dómu sv. Alžběty.

Odtud jsme se přesunuli do Auparku na oběd.

Při zpáteční cestě jsem se shodli na tom, že nám zůstanou pěkné vzpomínky na divadelní představení a srdečné přijetí ze strany Českého spolku Košice.

Fotogaléria: Košice, divadlo "Maryša"