České vánoce 2016

04.02.2017 18:03

Akce se uskutečnila v penzionu Zivka v Závažnej Porube.
Konala se 10. prosince v sobotu, účastnický poplatek 10 EUR.
Úvodní proslov p. předseda J. Havel.
Vzácná návštěva p. primátor Lipt. Mikuláše Blcháč s manželkou. Ve svém příhovoru vyzdvihl přínos našeho Českého spolku ke kulturnímu a společenskému životu Liptova.
Kulurní program byl bohatý a oceněn přítomnými.
Byly losovány přinesené dárečky.

Účast členů výborná.

    

 

Fotogaléria: České vánoce 2016