Žiarská dolina 2017

08.01.2018 21:10

Pietní akt k uctění památky obětem Západních Tater.

 

Úvodní problém - autobus (zabezpečovaný vedením Českého spolku v  Košicích) nepřijel podle dohodnutého času a tak naložil jen účastníky, kteří přijeli do  L. Mikuláše před 08,30.

    

V 09,15 přijela  velvyslankyně ČR v SR pí Lívia Klausová. Po krátkém uvítání vyrazila pěšky na Ž . chatu.

Vývoz vozidlem HZS a osobními auty členů naší organizace zabezpečen.

Kytice, kahance a malé kytičky zabezpečeny.

 

Program (od 12,30):

Zahájení  p. Havel.

Česká a slovenská státní hymna (pěvecké duo z Košic).

Několik vět vystoupení na úvod pietního aktu (p. Doležal).

Vystoupení pěveckého dua.

Pozdravné a vzpomínkové vystoupení pí. Klausové.

Pozdravné vystoupení starosty Bobrovce.

Položená kytic k hlavnímu i jednotlivým pamětním deskám.

Společné zazpívání písně „Ach synku, synku ...”.

Poděkování účastníkům (p. Havel).

Ocenění vítězů výtvarné soutěže k 700. výročí narození Karla IV. ze ZŠ Stará Lubovňa. pí Klausovou.

Beseda pí  velvyslankyně s věnováním do kroniky našeho ČSL.

 Viac tu: https://cslh-sk.webnode.sk/news/ziarska-dolina-2016/

Pietní akt k uctění památky obětem Západních Tater.

 

Úvodní problém - autobus (zabezpečovaný vedením Českého spolku v  Košicích) nepřijel podle dohodnutého času a tak naložil jen účastníky, kteří přijeli do  L. Mikuláše před 08,30.

    

V 09,15 přijela  velvyslankyně ČR v SR pí Lívia Klausová. Po krátkém uvítání vyrazila pěšky na Ž . chatu.

Vývoz vozidlem HZS a osobními auty členů naší organizace zabezpečen.

Kytice, kahance a malé kytičky zabezpečeny.

 

Program (od 12,30):

Zahájení  p. Havel.

Česká a slovenská státní hymna (pěvecké duo z Košic).

Několik vět vystoupení na úvod pietního aktu (p. Doležal).

Vystoupení pěveckého dua.

Pozdravné a vzpomínkové vystoupení pí. Klausové.

Pozdravné vystoupení starosty Bobrovce.

Položená kytic k hlavnímu i jednotlivým pamětním deskám.

Společné zazpívání písně „Ach synku, synku ...”.

Poděkování účastníkům (p. Havel).

Ocenění vítězů výtvarné soutěže k 700. výročí narození Karla IV. ze ZŠ Stará Lubovňa. pí Klausovou.

Beseda pí  velvyslankyně s věnováním do kroniky našeho ČSL.

 

Celková účast asi 60 lidí (Košice, St. Lubovňa, Martin, Žilina, Liptov).            

 Viac tu: https://cslh-sk.webnode.sk/news/ziarska-dolina-2016/

Pietní akt k uctění památky obětem Západních Tater.

 

Úvodní problém - autobus (zabezpečovaný vedením Českého spolku v  Košicích) nepřijel podle dohodnutého času a tak naložil jen účastníky, kteří přijeli do  L. Mikuláše před 08,30.

    

V 09,15 přijela  velvyslankyně ČR v SR pí Lívia Klausová. Po krátkém uvítání vyrazila pěšky na Ž . chatu.

Vývoz vozidlem HZS a osobními auty členů naší organizace zabezpečen.

Kytice, kahance a malé kytičky zabezpečeny.

 

Program (od 12,30):

Zahájení  p. Havel.

Česká a slovenská státní hymna (pěvecké duo z Košic).

Několik vět vystoupení na úvod pietního aktu (p. Doležal).

Vystoupení pěveckého dua.

Pozdravné a vzpomínkové vystoupení pí. Klausové.

Pozdravné vystoupení starosty Bobrovce.

Položená kytic k hlavnímu i jednotlivým pamětním deskám.

Společné zazpívání písně „Ach synku, synku ...”.

Poděkování účastníkům (p. Havel).

Ocenění vítězů výtvarné soutěže k 700. výročí narození Karla IV. ze ZŠ Stará Lubovňa. pí Klausovou.

Beseda pí  velvyslankyně s věnováním do kroniky našeho ČSL.

 

Celková účast asi 60 lidí (Košice, St. Lubovňa, Martin, Žilina, Liptov).            

 Viac tu: https://cslh-sk.webnode.sk/news/ziarska-dolina-2016/

Pietní akt k uctění památky obětem Západních Tater.

Bylo deštivé počasí, proto bylo upuštěno od hromadného výstupu do Žiarské doliny.
Akce se potom konala v restauraci Třineckých železáren. I navzdory tomu je hodnocená jako úspěšná, bylo asi 50 účastníků.

Nedostavil se předseda ústředí Českého spolku p. Doležal a tak zátěž zabezpečení snášel hlavně náš Český spolek Liptov.
Zúčastnik se i zástupce primátora L. Mikuláš, p. Bonko a ředseda spolku vojenských důchodců p. Ktramarčík. Také  velvyslankyně p. Klausová.
Kulturní program byl zabezpečen díky naší kulturní referentce p. Eleně Žákovičové. Koncert byl se 3 houslisty a také jsem si zazpívali.

Na závěr také vystoupil reprezenant obce Bobrovec.
Akce se zúčastnila TV Liptov.
V průběhu akce vyjelo auto s reprezentací na čele s předsedou našeho spolku Jaroslavem Havlem a p. velvyslankyní,. vykonat vlastní pietní akt.
 

.

 


 

V 09,15 přijela  velvyslankyně ČR v SR pí Lívia Klausová. Po krátkém uvítání vyrazila pěšky na Ž . chatu.

Vývoz vozidlem HZS a osobními auty členů naší organizace zabezpečen.

Kytice, kahance a malé kytičky zabezpečeny.
 

Fotogaléria: Žiarská dolina 2017