Zasedání ČSnS v Martině 4. 5. 2013

31.08.2013 19:03

Účastníků na zasedání bylo podle prezenční listiny 14. Omluvena byla předsedkyně ČS Zvolen a ČS Trenčín. Místnost a občerstvení zajistily členky ČS Martin.

 

Jednotliví předsedové  Českých spolků informovali o  činnosti  za uplynulý rok,  o členské základně  a jiných záležitostech.  V jednotlivých ČS  nedošlo od minulého podzimního zasedání ČSnS v Košicích k žádným změnám.

Nejbohatší činnost má tradičně ČS Košice, který nejvíce využívá možností dotací a peněžních darů. Pozitivní je však i to, že může dát kvalitními programy  o sobě vědět obyvatelům města Košice a Michalovce. Opírá se o práceschopný výbor, ale také hlavně o zájem členů. Na základě podaných zpráv předsedy ostatních ČS se  úroveň poměrně bohaté celoroční práce   stále  udržuje v ČS Bratislava, Trnava, Martin, Zvolen. Slibně začíná  práce v nově založeném ČS ve Staré Ľubovni . Také po urovnání spolupráce mezi  členy ČS v Liptovské Hrádku a v Liptovském Mikuláši věříme v aktivní činnost tohoto ČS Liptovský Hrádek. ČS  Žilina pro vyšší věk členů  a  jejich určitý nezájem,  díky ale předsedovi, v práci  nezaostává a v rámci možností se členové scházejí na menších  akcích. Využívají k návštěvě kvalitní akce konané ČS v Martině . ČS Trenčín se zasedání  nezúčastnil a ani nedal zprávu.    

Členové se scházejí obyčejně jednou do měsíce. Oblíbené jsou podzimní akademie  a zájezdy v Čechách, ale i  kratší zájezdy nebo turistické akce  na Slovensku.  Stále více platí, že aktivita spolku záleží na zájmu členů, věku členů a ochotě pracovat pro menšinu.

Předseda ČSnS poděkoval všem předsedům ČS  za vytrvalost v práci.  Zvlášť ocenil spolupráci mezi jednotlivými Českými spolky jak v nabídkách programů, pomoci při sestavování žádosti a podobně.