Výroční schůze a volby

26.03.2018 00:00

 

Dne 09. 01. 2018 se konala Výroční členská schůze a současně Valné shromáždění našeho Českého spolku Liptov, spojené s volbou nových členů výboru a předsedy našeho spolku po skončení dvouletého volebního období. 
Dnešní účast byla 25. členů
Jako hosté se zúčastnili předseda klubu vojenských důchodců p. Kramarčík a zástupce primátora Lipt. Mikuláša p. Bonko.

Na úvod p. předseda Havel prezentoval program dnešní schůze.
Také obeznámil přítomné o tom že naše řady opustila členka p. Ilona Jandová.

 

1. Volba jednotlivých komisí.

Volební komise : Bielek, Matejbusová, Slaný
Návrhová komise: Novotný, Timko, Prokešová
Revizní komise : Povolný, Maixner, Perončíková, náhradník Zavřel

z toho Revizní komise je ustanovena pro celé následující volební období


2. Zpráva o činnosti: přednesl p. předseda Havel

Bilance roku 2017.
Průměrný věk našich členů je 75 let.


3. Zpráva o hospodaření: přednesla p. Novotná (údaje jsou v EUR)

převod z 2016 985
příjmy 1332 (z toho 582 dar MZV ČR)
výdaje 1580
převod do 2018 703

 

4. Správa revizní komise: souhlas se všemi údaji ve z právě o hospodaření.

 

5. Návrh plánu činnosti na r. 2018: přednesl p. předseda Havel

 

6. Výška členského příspěvku“ schváleno 5 EUR.

 


7. Vlastní volby:

předsedou byl zvolen ing. Jaroslav Havel

Členové představenstva:
Štusák, Novotná, Žákovičová, Prokeš, Šmigovská, Fialová
náhradníci Nesrsta, Cibáková


8. Diskuse

Doplňovací návrh plánu práce byl na akci návštěvy Prahy.

 

9. Zpráva volební komise

 

10. Návrh usnesení

 

11. Závěr