Múzeum J. Kráľa L. Mikuláš - TATRÍN

17.10.2014 20:03

V rámci aktivity měsíce května jsme se sešli na velmi hodnotné presentaci v podání Mgr. Šmelkové, která se ekutečnila v prostorách Expozícíe žiadostí slovenského národa a Tatrína, ulice Tranovského, které se na této ulici nacházejí vedle evangelického kostela oproti Galérii P. M. Bohúňa. Tato exposice náleží k Múzeu Janka Kráľa v Liptovském Mikuláši, umístěném na Námestí osloboditeľov 30-31.

Múzeum Janka Kráľa si plne uvědomuje význam mnohých událostí a osobností v slovenských národních dějinách, což se odráží i v jeho aktivitách.

"Jedným z pevných ohniviek v reťazi nasich slovenských dejín bolo i založenie spolku Tatrín. Existencia trvalej expozície, ako aj neustály záujem širokej verejnosti o historické udalosti podnietili pracovníkov Múzea Janka Kráľa k vydaniu metodickej príručky Tatrín - predchodca Matice slovenskej. Spracovaný a vydaný materiál je určený hlavne učiteľom dejepisu, slovenského jazyka a literatúry, estetickej a náboženskej výchovy."

Toto píše autorka príručky Mgr. Danilea Fiačanová .

Príručku sme pri prezentácii získali a info z jej stránok sú (budú) pripojené tu.