Mezinárodní den žen

18.04.2014 21:52

 Dne 11.3.2014 se uskutečnila plenární schůze našeho spolku s programem, věnovaným gratulaci členkám spolku.

    příhovor předsedy J. Havla
    zpěv v podání dětského sboru
    vlastní gratulace a odovzdání květů
    kolekce vtipů
    zpěv za doprovodu harmonikou
    volná zábava

Příhovor předsedy J. Havla je tu uveden v úplném znění

   Oslavit 8. březen znamená připomínat si potřebu rovnosti příležitosti žen a mužů a představit si svět, ve kterém si ženy mohou být jisté, že na jejich názorech, hodnotách a snech záleží.
   Skutečným důvodem existence MDŽ je možnost uvědomit si , co všechno se ženám dosud podařilo dosáhnout a co by ještě dosáhnout chtěli.
   O ženě můžeme mluvit jako o nositelce života a matce . Žena je překrásné umělecké dílo, které má několik podob. Pravda je , že žena je pilířem domácností. I výchova dětí je především na matčině hlavě. Žena se dokáže lépe postarat o malé děti, staré a nemocné , je schopna větších obětí. V životě vznikají situace, které ženu více podráždí . Jde o věci a činy, které muži lhostejně přehlížejí . Važme si ženu ! S jejími kladnými či zápornými vlastnostmi. Nikdo není dokonalý, bezchybný - jednoduše ideální typ . Ať je však tak , či onak , bez ženy by byl život na zemi bezcenný . Ženy si zaslouží , abychom si je dokázali uctít po celý rok .
   Je velmi těžké najít odvětví nebo povolání , kde bychom nenašli ženy. Možná v uhelném a uranovém hornictví , při vysokých pecích , na vrtných ropných plošinách a v katolické církvi ve funkcích duchovních . V ostatních oblastech není problém ženy najít . Známe ženy kosmonautky , pilotky , policistky , vojačky , soudkyně , lékařky , učitelky, sportovkyně , umělkyně a i političky .
   V oblasti sportu ženy dosahují výrazné úspěchy a figurují snad ve všech druzích sportů , včetně těch adrenalinových .
   V oblasti umění a kultury máme vynikající spisovatelky , malířky , herečky, zpěvačky . Ženy se více prosazují i ​​v pedagogické činnosti na vysokých školách(rektorka University Mateje Bella v Banské Bystrici) , tak v oblasti vědy.
   Ženy vstupují i do politického života na celostátní úrovni , nebo jen v rámci regionu . Například ze 150 poslanců Národní rady SR je 29 žen. Horší je to na úrovni kraje , protože v Žilinském samosprávném kraji z 57 poslanců figurují pouze 4 ženy. Z našeho okresu nás zastupuje 6 mužů . V zastupitelstvu města Liptovský Mikuláš z 25 poslanců jsou pouze 4 ženy. Hodně žen pracuje ve funkcích starostek. Některé i ve funkcích primátorek (Prievidza, Banská Štiavnica, Krompachy).  Současné ženy jsou vzdělané a mají ambice pracovat na vedoucích funkcích . Svědčí o tom i tyto příklady . Ředitelka Okresního ředitelství Hasičského a záchranného sboru v LM je žena, ředitelky poboček sociální a všeobecné zdravotní pojišťovny jsou ženy, stejně jako předsedkyně okresního soudu . V nemocnici s poliklinikou je ředitelkou žena a na sedmi odděleních jsou primářkami ženy. V Liptovském Mikuláši máme 9 základních škol , 6 státních , 2 církevní a jednu speciální . A v sedmi vykonávají ředitelskou funkci ženy.
   A jak je to v Českém spolku na Slovensku. Úplně obdobně. V devíti regionálních spolcích , které ČSnS zastřešuje, je na místech předsedů šest žen-v Bratislavě, Trenčíně, ve Zvoleně, v Martine, v Staré Ľubovni a v Košicích. Ženy je to pro Vás výzva, aby jste se i Vy pousilovaly o vedoucí funkci v našem spolku. Ale už dost bylo čísel  a statistiky. Pojďme si říci něco na závěr.
   Když pan Bůh stvořil svět, zamyslel se a zjistil, že na zemi chybí člověk. Vzal proto hlínu, zformoval z ní muže a vdechl mu život. Zní to trochu paradoxně, kdy oslavujeme vás ženy a já mluvím nejprve o muži. Dělám to úmyslně, aby ještě více vynikly atributy, které ženu zdobí.
    Biblické pojetí stvoření ženy jistě umocní to, co jí právem patří. Dovolte mi tedy říci pár slov v podobenstvích.
    Pak se zamyslel Bůh ještě jednou a řekl: Jsem si vědom, že muž sám není schopen zalidnit svět. Spojil proto oblost měsíce, chvění trávy, štíhlost prutu, vůni květin, přítulnost a veselost slunečního paprsku, slzy rosy, jemnost chmýří, plachost ptáka, sladkost medu, cukrování hrdličky, ale i marnivost páva a všechny tyto vlastnosti vložil do bytosti zvané žena.
     Dovolte mi naše milé ženy, abych Vám jménem všech přítomných mužů k Vašemu svátku popřál všechno nejlepší a připil na Vaše zdraví.