Ing. Miroslav Nesrsta

03.10.2013 07:56

Předseda našeho spolku od 11/2011 do xxxx.

 

Namísto Ing. Milana Kudrny, který předčasně ve věku 65 let skončil svoji životní pouť 10. 6. 2011, převzal funkci předsedy na základě volby na Valném shromáždění spolku dne 26. 10. 2011.

 

 

Tento časový průběh zavinil převzetí funkce bez řádného odevzdávacího konání a písemné doklady musely být velmi pracně vyhledávány vzhledem k úmrtí i tajemnice p. Janky Jurášové zakrátko po zvolení nového předsedy.

 

Curriculum Vitae je na osobním webu ZDE https://emenes.wz.sk/cv.htm .

Ženatý, 2 děti.

 

V aktivním věku konstruktér v oboru IT / Telekomunikační technika.

Zájmy:

 - PC gramotnost, Internet, programování
 - Anglický, německý, ruský jazyk
 - Politika, ekonomika, hudba
 - Historie: Řecko, Řím, Evropa, 2. svet. válka
 - Technika: konstrukce automobilů, letadel a lodí, veterány, extrémní konstrukce