Ing. Jaroslav Havel

03.10.2013 07:57

 

Předseda Místního klubu našeho spolku v Liptovském Mikuláši od xx/xxxx

V aktivním věku ....  .