ČSnS zasedání předsedů 14.05.2016 v Martině

29.05.2016 11:41
Český spolek na Slovensku Košice. 
Zasedání předsedů Českých spolků na Slovensku se konalo 14.05.2016 v 10,00 hod v budově Městského úřadu Martin, adresa Vajanského náměstí č. 1.
 
Program
 
1/ Kontrola úloh z minulého zasedání v r. 2005
2/ Informace předsedů jednotlivých Českých spolků
3/ Různé     
 
Nedostavili se zástupci regionů Bratislava a Stará Ľubovňa. 
Náš spolek Liptov zastupoval místopředseda J. Štusák.  
 
ad 2/ zástupci jednotlivých regionálních spolků referovali o podmínkách činnosti, stavu členské základny a uskutečněných i plánovaných kulturně - společenských sktivitách.
 
Předseda ústředí Českého spolku p. Doležal komentoval a hodnotil přednesené zprávy. Přitom kritizoval nedostatečnou aktivitu regionálních spolků v podávání námětů na jejich prezentaci v časopise Stříbrný vítr a na webu ústředí Českého spolku.
Předsedkyně spolku v Košicích referevala navíc o reprezentaci české menšiny na úřadě vlády SR a proporcionalitě rozdělování finanční podpory pro jedntlivé menšiny v SR. 
 
Dále referovali  
 
Megašová Věra
Žije v Košicích, patří pod Český spolek Košice.
Až do získání právní subjektivity českých spolků r. 2005 byla hlavní ekonomkou spolku s podvojným účetnictvím.
V současnosti pracuje pro Slovenský rozhlas rádio Regina na dnešním setkání pracovala jako reportérka. Regionální vysílání je každou druhou neděli o ... hod. Na tomto setkání byla natočena reportáž i s naším místopředsedou J. Štusákem. 
 
Zelinová Hana 
Referovala o kulturně společenských aktivitách v Martině a hlavně také o činnosti Muzea kultúry čechov na Slovensku. Museum má presentaci na webu, adresovat web Slovenského národného múzea, odtud se najde uvedené muzeum hledáním mezi pobočkami v Martině.