20. výročí Českého spolku na Slovensku

06.12.2014 19:30

Dne 08. 11. 2014 se v sídle ústředí ČSnS v Košicích uskutečnily oslavy 20. výročí činnosti českého spolku na Slovensku.

Za náš český spolek Liptov se kromě předsedy Ing. Jaroslava Havla zúčastnili i dva další delegáti, Sylvie Šmigovská a Mirek Nesrsta.

Samotná výroční konference a večerní posezení s občerstvením se konaly v hotelu Centrum, kde bylo taktéž zabezpečeno ubytování. Toto místo bylo pro účastníky velmi vhodné, nachází se jen dvě zastávky tramvaje od hlavní železniční stanice.

Kulturní program se konal ve Východoslovenské galerii, Hlavní 27, Košice, která je situována  ve směru od hotelu nazpět k stanici ŽSR, bylo možné tam dojít pohodlně pěšky.  

 

Výroční konference započala v 11,00 s programem

  1. zpráva o činnosti
  2. zpráva o hospodaření za r. 2012 a 2013
  3. zpráva revisní komise
  4. referáty předsedů regionálních spolků
  5. volba předsedy, tajemníka a členů předsednictví


Významnou událostí byla přijatá žádost dosavadní tajemnice p. Miluše Babjákové o resignaci na tuto funkci. 

Uskutečnila se volba předsedy, tajemníka a členů předsednictví.

 

Po asi hodinové přestávce se potom uskutečnil Kulturní program ve Východoslovenské galerii.

Na úvod přednesl proslov p. předseda ČSnS Doležal.

Potom následoval proslov p. velvyslankyně, text tohoto je uložen na webu ústředí ČSnS ZDE  https://www.cske.sk/csns/707-projev-velvyslankyne-cr-na-slavnostnim-zasedani-ke-20-vyroci-ceskeho-spolku-na-slovensku.html

Následoval vlastní kulturní program - koncert, který byl součástí oslav 20. výročí vzniku ČSnS. Hudba v podobě, která má v českém národě svou velkou tradici – sborový zpěv. V podání Smíšeného pěveckého sboru Foerster při Lepařově gymnáziu v Jičíně byl předchozí den v Evangelickém kostele v Košicích - díla převážně sakrální písňové tvorby.

Na tomto kulturním programu ve Východoslovenské galerii byl presentován světštější, svěží program, plný radostí ze zpívání - vybraná díla skladatelů Smetana, Dvořák, Janáček, Chopin, Verdi, Suchoň ... .
Zaujalo vystoupení mužského člena orchestru se skladbou od Gerschwina z opery Porgy and Bess: I got plenty o´nuttin´. Velký zájem vzbudilo taktéž vystoupení zpěvačky s písní zpívané francouzsky "Je suis Malade" od autorů Donadel, Lama.

Hosty z Českého ráje uvítal dvěma skladbami domácí Ženský sbor Českého spolku v Košicích, který se k nim přidal také ve dvou závěrečných skladbách koncertu – známé písni Tancuj, tancuj a ve sboru ze Smetanovy Prodané nevěsty Proč bychom se netěšili. Na a to už zpěváci zpívali publiku opravdu ze srdce a to je odměnilo bouřlivým dlouhotrvajícím potleskem.

 

Oslavy výročí byly zakončeny od 19,30 slavnostním posezením s občerstvením, kterého se zúčastnili také členové Jičínského i Košického pěveckého sboru.

Velkou ctí pro účastníky byla účast p. velvyslankyně Lívie Klausiové i na této večerní akci.