V této sekci představujeme členy našeho spolku, především členy vedení spolku a další; např. ty, kteří se významným způsobem podílejí na činnosti spolku (kulturně společenské akce ... ), anebo se mohou presentovat zajímavými aktivitami, publikacemi ... . Kde to bude možné, uvítáme presentaci včetně manželky / manžela.

Presentace by měla obsahovat minimálně: region původu v ČR nebo SR, něco ze životopisu, historie profesijní dráhy, hobby a zájmy ... .

U některých členů je jejich presentace zde zatím jen nastartována, bude skompletována po získání potřebných podkladů, podle možnosti včetně fotografie typu jako do obč. průkazu. Jednotlivé příspěvky jsou řazeny vzestupně chronologicky, podle data vzniku. 

Naši členové

Jaromír Povolný

03.10.2013 07:55
Hospodář našeho spolku od r. xxxx V aktivním věku ....  .

Ing. Miroslav Nesrsta

03.10.2013 07:56
Předseda našeho spolku od 11/2011 do xxxx.   Namísto Ing. Milana Kudrny, který předčasně ve věku 65 let skončil svoji životní pouť 10. 6. 2011, převzal funkci předsedy na základě volby na Valném shromáždění spolku dne 26. 10. 2011.     Tento časový průběh zavinil převzetí funkce bez...

Ing. Jaroslav Havel

03.10.2013 07:57
  Předseda Místního klubu našeho spolku v Liptovském Mikuláši od xx/xxxx V aktivním věku ....  .  

Žákovičová Elena

03.10.2013 07:59
Od xxxx  členem výboru našeho spolku. Zabezpečuje xxxx. V aktivním věku ....  . Vyučuje jako externista na hudební škole ...

Doc. Ing. Jan Maixner, CSc

03.10.2013 08:31
xxxxxxxxxxx V aktivním věku působil jako ... .

Noví členové

Dagmar Dublanová

17.10.2013 09:51
Dagmar Dublanová ("Darka") z obce Harichovce v okrese Spišská N. Ves. Na internetu si našla telefonický kontakt na předsedu Mirka N. a následně byla navázána  emailová komunikace. Darka je v současnosti handicapována nemocí a omezenou mobilitou, takže nemůže cestovat. Bylo jí proto navrženo...

Manželé Exnarovi

17.10.2013 09:43
Na členské schůzi 10. 09. 2013 jsme mezi sebou uvítali dva nové členy a to manžely pana a paní Exnarovy.   doc. Ing. Zdislav Exnar, CSc. docent Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline   Presentuje se na webu ZDE https://lm.uniza.sk/~exnar/Prax.html -     Místo...