Archiv 2018

Archiv 2018

České vánoce 2018

11.02.2019 13:54
Akce se konala v restauraci Zivka Závažná poruba. Za pěkné účasti (36 + 2 hosté) jsme připravili a uskutečnili tradiční nejoblíbenější akci - České Vánoce. Zahájení se ujal náš předseda p. Havel. Všechny nás přivítal, poděkoval zvláště hostům za to, že nám věnovali svůj čas, omluvil nepřítomného...

100. výročí vzniku ČSR

08.12.2018 18:23
Vzpomínková akce k výročí vzniku ČSR se konala při pomníku v Arboretu Lipt. Hrádok 26.10. v 15.00. Počasí tentokrát příznivé, účast velmi dobrá. Úvodní slovo přednesl předseda J. Havel. Proslov k 100. výročí přednesl místopředseda J. Štusák. V rámci této významné události jsme taktéž vylechli...

Žiarska dolina 22.09.2018

07.12.2018 21:17
Pietní akt k uctění památky obětem Západních Tater.   Bylo deštivé počasí, proto bylo upuštěno od hromadného výstupu do Žiarské doliny. Akce se potom konala v restauraci KOŽIAR. I navzdory tomu je hodnocená jako úspěšná, bylo asi 78 účastníků. Podmínky v restauraci byly příznivé pro řadu...

Mezinárodní den žen - posezení

26.03.2018 11:28
Dne 08.03.2017 se uskutečnila kulturně - společenská akce našeho spolku s programem, věnovaným gratulaci členkám spolku.       Příhovor předsedy Ing. J. Havla     Vlastní gratulace a odevzdání květů     Kolekce vtipů     Zpěv s doprovodem...

Výroční schůze a volby

26.03.2018 00:00
  Dne 09. 01. 2018 se konala Výroční členská schůze a současně Valné shromáždění našeho Českého spolku Liptov, spojené s volbou nových členů výboru a předsedy našeho spolku po skončení dvouletého volebního období.  Dnešní účast byla 25. členů Jako hosté se zúčastnili předseda klubu...