Archiv 2016

Archiv 2016

České vánoce 2016

04.02.2017 18:03
Akce se uskutečnila v penzionu Zivka v Závažnej Porube. Konala se 10. prosince v sobotu, účastnický poplatek 10 EUR. Úvodní proslov p. předseda J. Havel. Vzácná návštěva p. primátor Lipt. Mikuláše Blcháč s manželkou. Ve svém příhovoru vyzdvihl přínos našeho Českého spolku ke kulturnímu a...

Vzpomínka na našeho člena Karla Prokopa

07.11.2016 17:49
Je tomu 81 let co se v Užhorodu narodil člen našeho spolku Karel Prokop. V mládí si prošel mnoho těžkostí a jednou z největších byla ztráta matky v koncentračním táboře Osvětim. Po maturitě a ukončeném vojenském učilišti v Lipníku jako poručík, putoval po naší republice v růných funkcích a...

J

07.11.2016 17:11
    Tato vzpomínková akce se uskutečňuje při pomníku vzájemnosti v místním Arboretu, postaveném v minulosti při příležitosti desátého výročí vzniku ČSR. Letošní 98. výročí připadlo na pátek a v tomto termínu se akce také uskutečnila. Počasí bylo bez deště a to nám zajistilo komfort...

Žiarská dolina 2016

18.10.2016 14:47
Pietní akt k uctění památky obětem Západních Tater.   Úvodní problém - autobus (zabezpečovaný vedením Českého spolku v  Košicích) nepřijel podle dohodnutého času a tak naložil jen účastníky, kteří přijeli do  L. Mikuláše před 08,30.      V 09,15 přijela...

ČSnS zasedání předsedů 14.05.2016 v Martině

29.05.2016 11:41
Český spolek na Slovensku Košice.  Zasedání předsedů Českých spolků na Slovensku se konalo 14.05.2016 v 10,00 hod v budově Městského úřadu Martin, adresa Vajanského náměstí č. 1.   Program   1/ Kontrola úloh z minulého zasedání v r. 2005 2/ Informace předsedů...

Mezinárodní den žen

05.04.2016 18:44
Dne 08.03.2016 se uskutečnila kulturně - společenská akce našeho spolku s programem, věnovaným gratulaci členkám spolku.     příhovor předsedy Ing. J. Havla     vlastní gratulace a odovzdání květů     básnička     kolekce vtipů  ...

Výroční schůze za rok 2015

04.02.2016 18:02
Výroční schůze za rok 2015 se konala 12. 01. 2016. Schůze měla stavnostní charakter zásluhou přítomnosti pozvaných hostí primátora města Liptovský Mikuláš. Jeho účasti na poslední chvíli zabránila mimořádná služební cesta a proto účast byla zabezpečena zástupcem primátora p....