Kulturně společenské akce, které se konaly v r. 2014.

Články jsou přidávány vzestupně, v pořadí podle data vzniku.

 

Archiv 2014

Výroční schůze

18.04.2014 21:51
  Výroční schůze se konala 14. 01. s programem:   Volba komise volební, návrhové         Ing. J. Havel Vyhodnocení činnosti za rok 2013     Ing. J. Havel Zpráva o fin. hospodaření za r. 2013  J. Povolný Zpráva revizora účtů...

Mezinárodní den žen

18.04.2014 21:52
 Dne 11.3.2014 se uskutečnila plenární schůze našeho spolku s programem, věnovaným gratulaci členkám spolku.     příhovor předsedy J. Havla     zpěv v podání dětského sboru     vlastní gratulace a odovzdání květů     kolekce...

20. výročí vzniku Českého spolku na Slovensku a Českého spolku Liptov

18.04.2014 21:55
K 20. výročí trvání ČSnS se v našem České spolku Liptov dne 08. 04. 2014 uskutečnilo slavnostní posezení. Byl zde přednesen referát, vypracovaný předsedou Ing. Jaroslavem Havlem. První část referátu pojednává o historii celého Českého spolku na Slovensku, tato část je přímo začleněna do menu tohoto...

Múzeum J. Kráľa L. Mikuláš - TATRÍN

17.10.2014 20:03
V rámci aktivity měsíce května jsme se sešli na velmi hodnotné presentaci v podání Mgr. Šmelkové, která se ekutečnila v prostorách Expozícíe žiadostí slovenského národa a Tatrína, ulice Tranovského, které se na této ulici nacházejí vedle evangelického kostela oproti Galérii P. M. Bohúňa. Tato...

Poslech písniček a opékání uzenin v přírodě

17.10.2014 20:30
V měsíci červnu jsme 21. 06. v prostorách místního rybářského spolku, nacházejících se v blízkosti řeky Váh. nedaleko obchodního domu Hypernova na opačné straně průchozí 4- proudové komunikace, uskutečnili akci podle výše uvedeného názvu.      

Pietní akt na symbolickém hřbitově v Žiarské dolině

17.10.2014 20:37
V sobotu, 20. září, se na parkovišti v ústí Žiarskej doliny setkali členové a sympatizanti českých spolků z Košíc, Starej Ľubovne, Martina, Žiliny, Liptovského Hrádku a Liptovského Mikuláše. Tak jako vloni, počasí nám opět připravilo řádný "nervák". V čase započetí výstupu...

Výročí vzniku ČSR 28.10.2014

01.11.2014 19:35
Tato vzpomínková akce má v Liptovském Hrádku dlouholetou tradici a uskutečňuje se při pomníku vzájemnosti v místním Arboretu, postaveném v minulosti při příležitosti desátého výročí vzniku ČSR. Letošní 96. výročí připadlo na úterý a v tomto termínu se akce také uskutečnila. Počasí se stabilizovalo...

20. výročí Českého spolku na Slovensku

06.12.2014 19:30
Dne 08. 11. 2014 se v sídle ústředí ČSnS v Košicích uskutečnily oslavy 20. výročí činnosti českého spolku na Slovensku. Za náš český spolek Liptov se kromě předsedy Ing. Jaroslava Havla zúčastnili i dva další delegáti, Sylvie Šmigovská a Mirek Nesrsta. Samotná výroční konference a večerní posezení...