Výroční zasedání ČSnS

 

Zasedání se konalo v Košicích v hotelu Akadémia. Zúčastnilo se podle presenční listiny 16 delegátů
z devíti Českých spolků takto: ČS Bratislava 1 /1 omluvený/, ČS Trnava 2, ČS Trenčín 1, ČS Žilina 1,
ČS Martin 2, ČS Zvolen 1, ČS Liptovský Hrádek 2, ČS Stará Ľubovňa 2, ČS Košice 2.
Vlastnímu jednání předcházel Seminář – kultura národnostních menšin na Slovensku.

Program jednání
- Zpráva o činnosti ČSnS  od zasedání 14.4.2012 v Martině – předseda ČSnS
- Zpráva  o hospodaření – p. Babjáková
- Zpráva revizní komise – předseda revizní  komise.
- Volba mandátové a volební komise –  předseda ČSnS
- Volby .
- Zprávy o činnosti jednotlivých ČS  /předsedové ČS/
- Různé.

Zpráva o činnosti ČSnS - předseda ČSnS (výběr z)
Zprávu za ČSnS dal Ing. Doležal. Konstatoval, že byly dané žádosti o dotace na ÚV 3 a
žádosti o fin. dary z MZV-ČR taktéž 3. J.
Přehled o ostatních ČS:
Ze zpráv jednotlivých zástupců vyplývá, že práce v jednotlivých regionech neustává. Česká
menšina dává o sobě podle možností vědět členům, ale i majoritě SR jak už různými
výstavami, kulturními akcemi, přednáškami, výlety do přírody. Akce presentují v místních i
celoslovenských médiích. Spolky, které z důvodů pracnosti nedávají žádosti na finanční
podporu na Úřad vlády SR, v práci nepolevují a konají akce podle finančních možností členů.
Oblíbené jsou zájezdy do Čech, ale i kratší zájezdy na Slovensku, na místa kde působili
významné české osobnosti. Také klubová činnost funguje jak z financí spolků nebo i z dotací
Úřadu vlády SR nebo peněžních darů z ČR. Dá se říci, že aktivita spolku záleží na zájmu členů,
věku členů a ochotě pracovat pro menšinu.
Za náš spolek přednesl zprávu statutární zástupce a předseda MK Lipt. Hrádok Ing. Miroslav Nesrsta a její text je k disposici ZDE
Za MK Liptovský Mikuláš prezentoval jeho předseda Ing. Jaroslav Havel samostatný referát

Zápis z jednání
Má náš spolek k disposici.
ZDE bude také doplněn odkaz na report na webu ústředí ČSnS, po jeho zveřejnění.