Výročí vzniku ČSR 28. 10. 2012

 

Tato vzpomínková akce má v Liptovském Hrádku dlouholetou tradici a uskutečňuje se při pomníku vzájemnosti v místním Arboretu, postaveném v minulosti při příležitosti desátého výročí vzniku ČSR. Letošní 94. výročí připadlo na neděli a abychom se vyhnuli případným problémům s účastí, termín konání akce jsme stanovili na pátek 26.10. 16,00. Již  týden před konáním akce jsme napjatě sledovali předpověď počasí a ta slibovala na pátek příchod deště nebo sněžení. Naštěstí se tento příchod odsunul až na sobotu a tak nám tato komplikace neztrpčovala setkání.

Slavnostní projev přednesl člen naší RO p. Zdeněk Prokeš.
Potom byli účastníci vyzváni k diskusi o tom, jak se jim vzpomíná (i když jen zprostředkovaně z literatury) na období vzniku ČSR. V diskusi na úvod vystoupil Mirek Nesrsta s úvahou "Národ československý ?" zabývající se nevyhnutností presentace tohoto fenoménu vítězným mocnostem 1. svět. války, aby vznik ČSR bylo možné vůbec požadovat. Text úvahy je k disposici ZDE. Redaktorka TV  potom vyzvala některé účastníky na interview, hovořil předseda MK Liptovský Mikuláš Jaroslav Havel, čestný předseda  Josef Rec a náš sympatizant Daniel Jančuška, 

Po skončení akce jsme pozvali účastníky z Lipt. Hrádku i z MK Lipt. Mikuláš na posezení a hodnocení dnešní vzpomínkové akce do klubovny v Kulturním domě.

Akci natáčela hrádocká TV a videozáznam je vyvěšen na jejím webu ZDE

Po dodání fotografií budou sem ty nejvydařenější dodatečně doplněny. Zatím jsou tu dvě ukázky z natočeného videa.

 

Fotogaléria: Výročí vzniku ČSR