Mezinárodní den žen

 

Dne 13.3.2012 se uskutečnila plenární schůze našeho spolku s programem, věnovaným gratulaci členkám našeho spolku.
  • písnička "Voníš jak majoránka" v podání K. Zicha
  • příhovor zostavený a přednesený Z. Prokešem
  • básnička sestavená a přednesená M. Nesrstou
  • reprodukce písniček věnovaných ženánm od nejznámějších interpretú pop hudby
  • vlastní gratulace a odovzdání květů
Marec je mesiac, v ktorom si deň pripomíname Medzinárodný deň žien.
Medzinárodný deň žien ustanovila II. medzinárodná konferencia žien v roku 1910 v Kodani.  Konferencia  určila, aby  sa 8. marec každoročne oslavoval ako deň boja žien za sociálne a politické zrovnoprávnenie, za medzinárodnú solidaritu, proti militarizmu a vojne. Dátum zvolila na počesť prvého organizovaného vystúpenia žien z krajčírskych a textilných dielní v New Yorku 8. marca 1857 proti krutému vykorisťovaniu a diskriminácii. Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený.
Myslíme si, že ženy stále potrebujú viac  úcty, spoločenského uznania a menej arogancie.  V spojitosti s  Ženy vnášajú do života spoločnosti hodnoty ako mier, kultúru, krásu a  eleganciu. Rovnako treba hovoriť o pozitívnom prínose žien v rozličných sférach hospodárskeho, verejného, kultúrneho  aj  politického života. Ženy zároveň ochraňujú rodinu, sú milujúce matky a manželky, sú plné pokory a ľudského dobra.
Sme za  nové modely správania a ohodnotenia aktivít žien, za efektívne odstránenie prekážok pri hľadaní zamestnania, prístupe k odbornému vzdelávaniu a iným životným príležitostiam. Sme za to, aby sa práca v domácnosti , ale aj starostlivosť o deti delila medzi obidvoch partnerov tak, aby sa ženy nemuseli rozhodovať medzi materstvom, deťmi na jednej strane  a kariérou na strane druhej. Len vďaka pochopeniu a pomoci manžela a celej rodiny sa môžu ženy naplno angažovať v spoločnosti.
Tento sviatok vnímáme ako príležitosť poďakovať všetkým príslušníčkam nežného pohlavia za to, aké sú krásne, dobré, starostlivé, úžasné, a akí sme radi, že ich máme.
 
Básnička:
Den žen je Všech žen svátek, kdy se ženám dává dárek.
A tak dneska chci Ti přát, kytičku Ti prostou dát,
k tomu svátku světa Žen, kterými jsem okouzlen.
Voníš jako růže, Tvůj hlas zní jako melodie sladká,
jsi chytrá, krásná a Tvá pokožka je jako samet hladká.
Jsi jako anděl, co kolem štěstí rozdává.
Mám Tě rád, to stále zůstává.
Ať Ti tento den přinese stejně tolik štěstí a radosti,
kolik lásky Ty sama rozdáváš svým nejbližším.
Všechno nejlepší k MDŽ!