Aktuální stav

 

Historie naší Regionální organisace ČSnS Liptovský Hrádok se odvíjela na báze hlavních událostí  ČSnS v r. 1994 (založení) a 2005 (transformace). Jsme registrováni u MV SR jako občanské sdružení Český spolek v Liptovském Hrádku ode dne 23. 5. 2005 pod č. VVS/1-900/90-26155. Počet členů našeho spolku je asi 70.

Valné zhromáždění Českého spolku v Liptovském Hrádku na svém jednání dne 10. 9. 2013

  • Schválilo: - nový název spolku: „Český spolek Liptov“  
                    - nové sídlo spolku: Liptovský Mikuláš, městská část Iľanovo, Za vodou 102/7
  • Zvolilo:    Ing. Jaroslava Havla za nového předsedu spolku
  • Ukládá:    Novězvolenému předsedovi  spolku Ing. Jaroslavovi Havlovi zpracovat změny stanov spolku a tyto odeslat na MV SR k registraci.
  • Informovat předsedu a předsednictvo Českého spolku na  Slovensku o přijatých změnách.
 

Tato změna názvu a sídla spolku je už zaregistrovaná a ukazuje se na webu v Registru občanských sdružení SR.

 

Naše hlavní aktivity v roce 2013: Velikonoční posezení, MDŽ, Výlety, Žiarská dolina, Setkání u památníku ČSR, České Vánoce.